spamhaus.org (Uitschrijfinstructies)

Spam is een van de grootste problemen op het internet. De "data trash" verspreidt zich voornamelijk via e-mail en heeft veel onaangename gevolgen. Ongewenste e-mails worden dagelijks ontvangen door particulieren en bedrijven. De grote hoeveelheid data-afval die via het internet wordt verstuurd, brengt hoge kosten en veel tijd met zich mee. Het Spamhaus.org publiceert op zijn website een enorme hoeveelheid [...].