webhosting

Data Mining en Big Data voor bedrijven

Bigdata wordt steeds meer een uitdaging voor grote bedrijven. De term "Big Data" is een metafoor voor een waardeloze berg gegevens waarin kennis moet worden gezocht. Bigdata Mining beschrijft statistische methoden die worden gebruikt om te zoeken naar trends, dwarsverbanden en nieuwe gegevens in massagegevens. Een handmatige verwerking van zulke grote hoeveelheden gegevens is niet mogelijk en daarom moeten er computerondersteunde methoden worden gebruikt. Deze methoden kunnen ook worden gebruikt voor kleinere datasets. Data Mining heeft meestal alleen betrekking op de analysestap binnen het proces.

Data Mining en Big Data

Met datamining kunnen aanzienlijke hoeveelheden gegevens worden onderzocht met behulp van computerondersteunde programma's. De term datamining is enigszins misleidend, omdat het niet gaat om het genereren van gegevens, maar om het extraheren van kennis uit gegevens. De term is vooral populair geworden omdat hij kort en precies is. In het algemeen kan datamining worden beschreven als een proces waarin kennis wordt geëxtraheerd die voorheen onbekend was en die als potentieel nuttig wordt beschouwd. Bigdata wordt gebruikt om hoeveelheden gegevens te beschrijven die te complex of te groot zijn of simpelweg te snel veranderen. Handmatige invoer of verwerking met klassieke methoden is daarom onmogelijk. De verzamelde bigdata voor datamining kunnen uit alle mogelijke bronnen komen. Deze variëren van elektronische communicatie van bedrijven en overheden tot dossiers van monitoringsystemen. De wens om bigdata te analyseren om de opgedane kennis te gebruiken komt vaak in conflict met de persoonlijke rechten van andere mensen, daarom is het raadzaam om jezelf op voorhand te beschermen.

Data Mining en Big Data: Conventionele methoden

Big Data mining omvat de analyse van selecties en gegevensverzamelingen. Onvolledige datasets worden verwijderd en belangrijke bronnen of vergelijkingswaarden worden toegevoegd. De gegevens worden vervolgens opgezocht op specifieke gedragspatronen en de resultaten worden weergegeven. Deze worden vervolgens onderzocht en geëvalueerd door deskundigen, zodat kan worden besloten of het gewenste doel kan worden bereikt. De opgedane kennis wordt vervolgens gebruikt als vergelijkingsparameter voor verder onderzoek, zodat de resultaten van de volgende zoekactie nog nauwkeuriger zijn. Terwijl datamining bij Bigdata in het verleden vooral in de IT werd gebruikt, zijn steeds meer bedrijven geïnteresseerd in de gebruikte methoden en het aanzienlijke potentieel van Bigdata. In de financiële sector wordt datamining gebruikt voor het opsporen en controleren van fraude. Bij credit scoring wordt Bigdata gebruikt om de kans op wanbetaling te berekenen. Bij marketing wordt datamining gebruikt om het koopgedrag van klanten te berekenen of om te bepalen in welke reclamemaatregelen potentiële klanten geïnteresseerd zijn. In online winkels worden winkelmandjes geanalyseerd en vervolgens worden de prijzen en de plaatsing van de producten aangepast. Daarnaast kunnen doelgroepen voor reclamecampagnes worden gezocht en kunnen klantprofielen worden onderzocht. Op het internet wordt Bigdata Mining gebruikt om aanvallen op te sporen, diensten aan te bevelen en sociale netwerken te analyseren. Andere toepassingsgebieden zijn onder meer geneeskunde, bibliometrie en zorg.

Wetenswaardigheden over Bigdata en Data Mining

Bigdata of datamining kan worden verondersteld een discipline te zijn die op wetenschappelijk niveau neutraal is. Bij datamining kunnen gegevens uit alle denkbare bronnen worden geanalyseerd. Zodra de gegevens echter betrekking hebben op een persoon, kunnen er snel morele en juridische conflicten ontstaan. Deze hebben meestal geen betrekking op de analyse van de gegevens, maar alleen op het extractieproces. Gegevens die niet voldoende zijn geanonimiseerd, kunnen onder bepaalde omstandigheden worden toegeschreven aan specifieke personen. Bij het uitvoeren van datamining door Bigdata is het daarom altijd belangrijk om ervoor te zorgen dat de gegevens anoniem worden gemaakt, zodat er geen conclusies kunnen worden getrokken over personen of groepen van personen. Naast juridische conflicten moet worden opgemerkt dat er morele vragen worden gesteld. Het is de vraag of computers bevoegd moeten zijn om mensen in "categorieën" of "klassen" in te delen. In de datamining worden mensen bijvoorbeeld gepresenteerd als kredietwaardig of niet-kredietwaardig. In het algemeen moet worden opgemerkt dat het proces zelf uiterst waarde-neutraal en anoniem is. De procedure kent de gevolgen en de waarschijnlijkheid van de berekening niet. Zodra mensen echter daadwerkelijk met de gegevens worden geconfronteerd, bijvoorbeeld door het Duitse kredietbureau (Schufa), kan dit leiden tot vervreemdende, beledigde of verraste reacties. Met de zoekmachinegigant Google levert Google Analytics gegevens over de doelgroepen van de website-exploitanten.

Kansen en toekomstperspectieven

In de geglobaliseerde wereld wordt datamining uit Big Data steeds relevanter. In het verleden konden Amerikaanse bedrijven op basis van hun koopgedrag bepalen of hun klanten al dan niet zwanger waren. Op basis van deze bevindingen werden er doelgerichte shoppingcheques en shoppingtips verstuurd, wat de verkoop ten goede kwam. Door de aard van de aankopen was het zelfs mogelijk om de geboortedatum te voorspellen, maar niet tot op de dag van vandaag. Data Mining van Big Data is vandaag de dag van groot belang voor bedrijven. Door middel van gerichte datamining uit Big Data kunnen belangrijke inzichten worden verkregen over gebruikers en potentiële klanten. Data mining leidt uiteindelijk tot een hogere omzet en winst en zal daarom in de toekomst nog belangrijker worden. Geen wonder: in de geglobaliseerde en technisch slimme wereld is het verzamelen van gegevens nu normaal en zal dat in de nabije toekomst nog belangrijker worden.

 

Gelieve de bijdrage te verdelen
Aandeel op facebook
Aandeel op twitter
Aandeel op linkedin
Aandeel op pinterest
Aandeel op whatsapp
Aandeel op telegram
Laatste berichten

Aanbevolen video's van ons Youtube-kanaal