Joomla website verhuizen naar WordPress

CMS is tegenwoordig de meest gangbare manier voor leken om een website te maken. Ook Joomla was ooit een van de meest populaire content management systemen, maar is volledig vervangen door WordPress. Maar op dit punt kan iedereen zeker begrijpen waarom niet iedereen de website wil herbouwen die al is gemaakt. Dus steeds meer Joomla gebruikers vragen zich af of ze de mogelijkheid hebben om de Joomla website mee te nemen naar WordPress of dat een eenvoudige verhuizing mogelijk is? Dit is een vraag die men een beetje moet doorgronden, want het antwoord is in vijf stappen positief, want deze mogelijkheid is ook beschikbaar voor onervaren gebruikers.

De eerste twee stappen om de Joomla website te verplaatsen naar WordPress

De eerste en onvermijdelijke stap om de Joomla website te verhuizen naar WordPress is dat het CMS moet worden verplaatst naar een nieuwe webserver of de reeds bestaande webserver. Met andere woorden, het moet geïnstalleerd zijn om überhaupt een kans te hebben om de website van Joomla naar WordPress te verplaatsen. De tweede stap volgt dus op de voet als WordPress op de bestaande of nieuwe server is geïnstalleerd. Nu moet de FG Joomla worden geïnstalleerd om WordPress-plugin kan worden geïnstalleerd. Deze twee stappen zijn de eerste belangrijke stappen om de Joomla website naar WordPress te helpen.

joomlaVerplaatsen van Joomla website naar WordPress - stappen 3 tot 4

Als de plugin is geïnstalleerd, zie stap 2, moet de instelling overeenkomstig worden aangepast. De plugin-instellingen kunnen onder "Gereedschap" worden aangepast aan uw eigen behoeften en uiteindelijk de gewenste instelling opleveren. Niet te vergeten dat in stap 4 de informatie en gegevens moeten worden ingevoerd om de verhuizing van de Joomla website naar WordPress mogelijk te maken. Het beheerdersgedeelte van de Joomla website voorziet in de nodige gegevens en deze moeten worden ingevoerd om de verhuizing van de website naar WordPress bijna perfect te laten verlopen. Zijn er tijdens de verhuizing media zoals foto's en video's beschikbaar? Dan is de 4 stap weer met meer voorzichtigheid te overwegen. Onder Force media Import is dus de noodzakelijke instelling om de gegevens dienovereenkomstig te kunnen overdragen.

De laatste stap voor de succesvolle verhuizing staat voor de deur...

Als de eerste vier stappen hebben gewerkt, wat op dit punt moet worden aangenomen, want ze zijn eenvoudig. Dan is de vijfde stap de laatste en beslissende stap om de Joomla website snel naar WordPress te kunnen verplaatsen. Niet alleen foto's, video's en instellingen moeten worden geïmporteerd, toch? Het gaat er ook om dat de inhoud = inhoud niet herschreven hoeft te worden, maar direct zichtbaar is op WordPress als zodanig. Zodat alle inhoud beschikbaar is voor de verhuizing is het noodzakelijk om inhoud te importeren van Joomla naar WordPress om op te klikken. Zo begint de overdracht, zodat de verhuizing binnen enkele minuten of uren bijna perfect en vlot verloopt. Alleen de wijziging van de interne koppelingen, indien aanwezig, moet handmatig worden uitgevoerd. Dan is de verhuizing van de Joomla website naar WordPress perfect geslaagd en dit zonder de noodzaak voor professionals en aanzienlijke tijd en moeite.

Het verplaatsen van de Joomla website naar WordPress is tegenwoordig een veelvoorkomende stap. Het is eenvoudig en in vijf korte stappen eenvoudig uit te leggen en te doen. Minder werk is in ieder geval een doorslaggevend voordeel en WordPress is nog makkelijker te hanteren, wat zeker een reden is om te verhuizen. Ondertussen kan WordPress op elk moment worden uitgebreid met plugins en is het gratis, wat ook nu weer spreekt voor de verhuizing van de Joomla website. De verhuizing is zeer eenvoudig en moet daarom met deze vijf stappen worden uitgevoerd.

Gelieve de bijdrage te verdelen
Aandeel op facebook
Aandeel op twitter
Aandeel op linkedin
Aandeel op pinterest
Aandeel op whatsapp
Aandeel op telegram
Laatste berichten

Aanbevolen video's van ons Youtube-kanaal