Belastingkantoor kan internetdomein in beslag nemen van belastingplichtigen

Veel domeineigenaren.denken dat hun internetdomein beschermd is tegen toegang door derden. Echter, een domein inbeslagname is in veel situaties toegestaan. Dit standpunt werd op 16.09.2015 door de financiële rechtbank van Münster bekrachtigd. Belastingkantoren kunnen achterstallig beslag leggen op de belastingen door beslag te leggen op de vorderingen uit het domeincontract. In het onderhavige geval was een coöperatieve vennootschap die verantwoordelijk was voor de registratie [...].

Waarmee moet rekening worden gehouden bij de registratie van domeinen?

Bij het registreren of kopen van domeinen zijn er een aantal speciale functies waarmee rekening moet worden gehouden. Als u niet uitvoerig ingaat op de mogelijke juridische gevolgen, kan het zijn dat u waarschuwingen en schadeclaims moet verwachten. Bij de keuze van het juiste domein moet rekening worden gehouden met punten als zoekmachineoptimalisatie, marketing en rechtszekerheid. We verduidelijken typische fouten en methoden voor rechtsbescherming [...].

DENIC

DENIC neemt de belangrijke taak op zich om Top Level Domains te beheren. Het gaat in de eerste plaats om in Duitsland geregistreerde Top Level Domains. Dit zijn voornamelijk .de-domeinen. De organisatie heeft haar hoofdkwartier in Frankfurt am Main, waar ze ook alle gegevens die daar samenkomen over de overeenkomstige domeinhouders bewaart. De Duitse organisatie is [...]

Domein

Een domein moet door de kijker gezien worden als een coherente website. Oppervlakkig gezien is het een gebied op het internet dat een eigen naam heeft. U kunt dit herkennen aan het onafhankelijke linkadres. Met de creatie van uw eigen domein kunt u niet alleen de naam van uw site beter verspreiden, maar u zult ook een veel meer [...]