spamhaus.org (Instrukcja rezygnacji z subskrypcji)

Spam jest jednym z największych problemów w Internecie. Śmieci z danymi" rozprzestrzeniają się głównie za pośrednictwem poczty elektronicznej i mają wiele nieprzyjemnych konsekwencji. Niechciane wiadomości e-mail są codziennie otrzymywane przez osoby prywatne i firmy. Duża ilość danych śmieci przesyłanych przez Internet wiąże się z wysokimi kosztami i dużą ilością czasu. Spamhaus.org publikuje na swojej stronie internetowej ogromną ilość [...]