Od stycznia 2015 r.: VAT na treści cyfrowe

Od 1 stycznia 2015 r. niektóre regulacje prawne uległy zasadniczym zmianom, które mają wpływ na branżę handlu elektronicznego. Operatorzy sklepów internetowych oferujących produkty cyfrowe, takie jak e-książki, filmy i aplikacje muszą dostosowywać swoje ceny i faktury oraz stosować się do nowych przepisów dotyczących podatku od sprzedaży. Przepisy te doprowadziły do ogromnych zmian w zakresie rachunkowości, podawania cen i naliczania podatku VAT. Przepisy te dotyczą w szczególności małych przedsiębiorstw i podmiotów prowadzących działalność na skalę międzynarodową w zakresie treści cyfrowych.

Podatek od wartości dodanej od treści cyfrowych

Od 1 stycznia 2015 r. zmieniły się różne regulacje prawne. Dotyczą one nałożenia podatku od sprzedaży produktów cyfrowych. Operatorzy sklepów internetowych muszą być przygotowani na odpowiednie dostosowanie swoich faktur i cen. Treści cyfrowe, takie jak e-książki, aplikacje i filmy, muszą teraz podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT. Regulacje prawne dotyczą wyłącznie sklepów internetowych i firm sprzedających treści cyfrowe konsumentom, czyli klientom indywidualnym. Treści cyfrowe sprzedawane firmom nie są objęte nowymi przepisami. Sklepy internetowe, które jedynie wysyłają towary, ale nie sprzedają treści cyfrowych, również nie muszą się o to martwić z punktu widzenia prawa podatkowego. Zakres regulaminu jest ograniczony do "usług świadczonych drogą elektroniczną". Zgodnie z prawem UE "usługi świadczone drogą elektroniczną" to usługi, które są świadczone za pośrednictwem sieci danych, ale tylko przy minimalnym zaangażowaniu człowieka. Typowymi przykładami marketerów cyfrowych są hostery internetowe, usługi strumieniowe, internetowe bazy danych, portale filmowe i muzyczne oraz sprzedawcy e-książek i zdjęć cyfrowych. Zakresem tym objęte są również internetowe platformy sprzedaży. Wyłączone są usługi, które są świadczone za pośrednictwem Internetu. Osoby, które korzystają z Internetu jedynie jako "medium transmisyjne" dla swoich usług, nie są objęte zakresem nowych przepisów.

Podstawowe zmiany

Nowe przepisy dotyczące obrotu i podatku od wartości dodanej mają zastosowanie do całej Unii Europejskiej. Wszyscy dealerzy w UE muszą płacić podatek od sprzedaży do kraju, z którego pochodzi dany klient. Na przykład, VAT musi być zapłacony do Włoch, jeśli klient mieszka tam, ale kupił swoje produkty w Niemczech. To samo oczywiście dotyczy przypadku odwrotnego. Wiele sklepów internetowych lub konsumentów nie zna różnicy między podatkiem VAT a podatkiem od sprzedaży. Nic dziwnego. Nie ma żadnego. Oba terminy odnoszą się do tego samego podatku. Kolokwialnie, zawsze chodzi o to samo. Z prawnego punktu widzenia, termin "podatek od sprzedaży" jest bardziej odpowiedni, ponieważ prawo nazywa się "Umsatzsteuergesetz". Na poziomie UE termin "VAT" jest bardziej odpowiedni, ponieważ w UE istnieje "dyrektywa w sprawie systemu VAT", która stanowi podstawę dla niemieckiej ustawy o VAT. W wyniku zmian prawnych dystrybutorzy treści cyfrowych muszą poradzić sobie z regulacjami podatkowymi państw narodowych w ramach UE. W praktyce zmiany w prawie podatkowym mogą być dość łatwo wprowadzone w życie. W celu otrzymania zwrotu zaliczki na podatek od sprzedaży, przedsiębiorcy internetowi mogą wypełnić formularz w urzędzie skarbowym. Formularz ten przekazuje deklarację zaliczki na podatek od sprzedaży/zakupów bezpośrednio do właściwych urzędów skarbowych w państwach członkowskich. Interesującym aspektem jest to, że przedsiębiorca internetowy płaci podatek od sprzedaży tylko do urzędu skarbowego w Niemczech. Musi on jednak określić obowiązującą go stawkę podatkową w innych krajach UE. Sprytni handlowcy internetowi powinni dowiedzieć się dokładnie, jakie są wymogi poszczególnych krajów. Prawo krajowe poszczególnych państw członkowskich może oferować znaczne ulgi podatkowe.

Szczególne cechy nowych przepisów

Dystrybutorzy treści cyfrowych powinni uważnie przyjrzeć się nowym zasadom. Są pewne szczegóły: W przypadku niezapłacenia lub nieprawidłowego zapłacenia podatku VAT może być konieczne przewidzenie znacznych kar. Z teoretycznego punktu widzenia możliwe jest, że internetowi handlowcy treści cyfrowych mogą podlegać obowiązkowi zgłaszania w kilku państwach członkowskich UE. W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowych, nieuiszczonych płatności lub spóźnionych zgłoszeń zastosowanie będą miały przepisy krajowego prawa podatkowego. W wielu krajach stosuje się znacznie surowsze kary. W pewnych okolicznościach przedsiębiorcy internetowi mogą zachowywać się nieprawidłowo z powodu braku informacji, co może prowadzić do wysokich kar pieniężnych. Dzięki tzw. pomocy administracyjnej, zaległe podatki, które są ponoszone w krajach UE, mogą być pobierane za pośrednictwem władz niemieckich. Nowe przepisy podatkowe dla małych przedsiębiorstw mają szczególne znaczenie. Nie muszą oni płacić podatku od sprzedaży w Niemczech, o ile nie generują więcej niż 17.500 euro. Regulacja dotycząca małych przedsiębiorstw ma jednak zastosowanie tylko w Niemczech, a nie w całej Unii Europejskiej. Zdecydował o tym Europejski Trybunał Sprawiedliwości w przełomowym orzeczeniu. W związku z tym niektóre małe przedsiębiorstwa nie rozpowszechniają już swoich treści cyfrowych za granicą. W przeciwnym razie musieliby oni płacić podatek VAT i uciekać się do skomplikowanej procedury zapłaty tego podatku. Od dnia 1 stycznia 2015 r. operatorzy portali lub sklepów z aplikacjami muszą rejestrować i płacić VAT od każdej sprzedaży na rzecz konsumentów. Nie uniemożliwia im to działania wyłącznie w charakterze pośredników. Dlatego też wszystkie umowy, faktury i projekty portali muszą być wybierane niezwykle starannie. Operatorzy portali, którzy pośredniczą w obrocie treściami cyfrowymi pochodzącymi z krajów trzecich, powinni zatem uzyskać dokładne informacje.

Notowania cen na stronach internetowych

Nowe przepisy podatkowe pociągają za sobą wiele zmian. Ponieważ podatek od sprzedaży jest obliczany w państwach członkowskich UE w różny sposób, odpowiednie strona internetowa należy wskazać krajowe stawki podatkowe. W UE obowiązkowe jest podawanie cen dla konsumentów końcowych z uwzględnieniem podatku VAT. Oddzielne wyszczególnienie ceny i podatku VAT jest niedozwolone. W szczególności stwierdzenia takie jak "cena plus VAT" są zabronione i mogą skutkować ostrzeżeniami lub karami. Dlatego ceny końcowe muszą być zawsze dostosowane do nabywców z odpowiednich państw członkowskich UE. Dynamiczne wyświetlanie odpowiednich stawek VAT jest problemem, który należy rozwiązać. Idealnie byłoby, gdyby obecność w Internecie była indywidualnie dostosowywana przez programistów. Problematyczny jest fakt, że ustawienia językowe lub adresy IP nie może wiarygodnie wskazać, z którego kraju pochodzi klient. Możliwe byłoby zapewnienie jednolitego wskazania ceny zawierającej podatek VAT. Jednakże ze względu na różne stawki podatkowe w poszczególnych państwach członkowskich, prowadziłoby to do zróżnicowania zysków w zależności od państwa. Szkolenie działu księgowości jest znacznie bardziej złożone. Muszą oni uwzględniać w swoich obliczeniach różne stawki VAT, co prowadzi do zwiększenia nakładu pracy. Oczywiście, podatki muszą być zawsze przedstawiane i płacone prawidłowo. Niektóre państwa, takie jak Włochy, wymagają, aby przy obliczaniu podatku VAT na fakturach dla konsumentów podawano prywatny numer podatkowy. Nowe regulacje prawne spowodowały niezadowolenie wielu operatorów sklepów. Pozornie drobne zmiany niezwykle silnie oddziałują na małe przedsiębiorstwa i dystrybutorów treści cyfrowych na poziomie międzynarodowym i stawiają ich struktury informatyczne przed wieloma wyzwaniami. Obciążenie pracą i Koszty są tak wysokie, że operatorzy mniejszych sklepów postanowili ograniczyć swoją działalność gospodarczą. Zrobiono to na tle tego, że ewentualne kary mają być unikane przez nieprawidłowo zrealizowane rozliczenia.

Prosimy o podzielenie wkładu
Udział w !trpst#/trp-gettext>
Udział w !trpst#/trp-gettext>
Udział w !trpst#/trp-gettext>
Udział w !trpst#/trp-gettext>
Udział w !trpst#/trp-gettext>
Udział w !trpst#/trp-gettext>
Najnowsze stanowiska

Polecane filmy z naszego kanału Youtube Channel