webhosting

archi-domein

.archi domein

zich goedkoop registreren in de webhosting prijsvergelijking

vanaf 99,00€ per jaar inclusief 19% BTW

Betekenis en geschiedenis

Architecten zijn de ontwerpers die niet alleen gebouwen creëren, maar ook tuinen en uiteindelijk straten en hele landschappen. Met andere woorden, architecten zijn de makers die mede bepalen hoe onze wereld eruit ziet. Er zijn dan ook heel wat architecten die hun werken ook online voorstellen, omdat zij ofwel in dienst zijn bij een architectenbureau of zelfs als zelfstandige of eenmanszaak werken. Of zij nu werkzaam zijn in een architectenbureau of als zelfstandige - de werken en het bureau zelf worden niet zelden op het WWW gepresenteerd. Voor dit doel is er zelfs een geschikte domeinextensie - namelijk .archi. Dit is een algemeen topniveaudomein voor architecten.

Toewijzing

De domeinextensie .archi is toegewezen door de registry Starting Dot Ltd. Het hoofdkantoor is gevestigd in Parijs, Frankrijk. Dit is een bedrijfsdomein extensie. Dit betekent dat deze domeinextensie in de eerste plaats bedoeld is voor architecten die zelfstandig zijn of een groter kantoor runnen. Dit betekent ook dat de domeinextensie .archi alleen bedoeld is voor een geselecteerde beroepsgroep. De persoon die een domein wil registreren met dit einde moet het register verzekeren dat hij inderdaad een architect is en dat hij over de nodige kwalificaties of licenties beschikt. Ook kunnen bewijzen worden geleverd van lidmaatschappen en licenties, om de legitimiteit van de registratie voor deze beroepsgroep te waarborgen.

Gebruik en betekenis

Alleen al in Duitsland zijn er heel wat architecten. En wereldwijd zijn er natuurlijk nog veel meer architecten. De domeinextensie kan ook staan als een afkorting voor architect. En dit maakt de domeinextensie .archi een zeer goed middel om reclame te maken. Want op de webpagina's van architecten worden ook referenties van de architecten geplaatst, die voor hen een zeer goed kapitaal en gratis reclame zijn. Op deze manier kan de domeinextensie er ook toe leiden dat er anders nauwelijks reclame hoeft te worden gemaakt, dat zeer veel klanten gewoon via het WWW op de website van de architect terechtkomen en zonder verdere navraag kunnen zien welke geweldige projecten de architect al heeft gerealiseerd. De betekenis van deze domeinextensie, die over het algemeen begrijpelijk en zelfverklarend is, kan dus vrije reclame zijn.

Bijzondere kenmerken van de domeinextensie

Het top-level domein .archi is voor geselecteerde beroepsgroepen en stelt speciale eisen aan de registrant. Door een aanvraag in te dienen, verzekert de registrant dat hij over de vereiste kwalificaties, licenties, lidmaatschappen en geloofsbrieven beschikt. De aanvrager moet op verzoek van de griffier of het register bewijsstukken overleggen. De domeinextensie is alleen beschikbaar voor architecten en architectenbureaus. Om een .ARCHI-domein te kunnen registreren, moet de registrant aan ten minste een van de volgende criteria voldoen: - Een individuele professionele architect zijn of een architectenbureau dat is geregistreerd als lid van een lidsectie van de Union Internationale des Architectes (UIA) (d.w.z. een lidsectie of een sectie van een geallieerd lid van de UIA, zoals gedefinieerd in Sectie II.3 van de UIA Bylaws). Zie voor de actuele lijst van UIA-ledensecties en geallieerde ledensecties de rubriek Wat is UIA? op de UIA-website: www.uia- architectes.org); of- een architectuurgerelateerde organisatie (zoals scholen, musea, vakmedia, enz.) die is opgenomen op een specifieke lijst die door APAC (d.w.z. Archi Policy Advisory Committee, de toezichthoudende en regelgevende instantie van het .ARCHI-domein) in samenwerking met UIA en UIA Member Sections is opgesteld en beschikbaar is op de website van het register.

Kenmerken

Registratieperiode van het domein

De registratie van een .archi domein duurt meestal een paar uur

Minimum- en maximumlengte

2 - 63 tekens

Overdracht aan de Premium Provider

Verandering van eigenaar (registrant)

Aanbiederswissel mogelijk

Whois update mogelijk

Whois Privacybescherming

Update van de naamserver

Domein Verstrijken (einde termijn)

Verwijdering onmiddellijk

Umlauts mogelijk

Herstel na verwijdering mogelijk

Reactivering is mogelijk binnen de eerste 30 dagen na schrapping (179 € incl. 19 % BTW)

Vormen en voorwaarden

Gelieve de bijdrage te verdelen
Aandeel op facebook
Aandeel op twitter
Aandeel op linkedin
Aandeel op pinterest
Aandeel op whatsapp
Aandeel op telegram
Laatste berichten
De voorwaarden voor .archi domeinen vindt u in ons overzicht.

Europa