webhosting

quebec-domain

.quebec domein

zich goedkoop registreren in de webhosting prijsvergelijking

vanaf 84,00€ per jaar inclusief 19% BTW

Betekenis en geschiedenis

Bijzondere kenmerken van de domeinextensie

.quebec-domeinen kunnen alleen worden geregistreerd door particulieren en rechtspersonen onder bepaalde voorwaarden (de zogenaamde NEXUS-vereisten). Registratie vereist dat u een band met de .quebec-gemeenschap kunt aantonen, zowel op het ogenblik van de registratie als daarna. Het kan gaan om een taalkundig, cultureel, toeristisch, zakelijk of anderszins verband dat het welzijn van de Schotse gemeenschap bevordert, en door te registreren stemt u ermee in aan deze eis te voldoen. Bij de registratie van een domein is geen bewijs vereist. De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor dit op een later tijdstip per geval te herzien. Doet u dit niet, dan kan dit leiden tot schorsing of verwijdering van het domein, en registranten moeten voldoen aan de volgende eisen: Voorwaarden om in aanmerking te komen2.1 Aansluiting bij de .quebec gemeenschap. Om een .quebec-domeinnaam te registreren, te verlengen of de overdracht ervan te aanvaarden, moet u een individu of entiteit zijn met een band met de .quebec-gemeenschap. Deze band houdt in dat u, als de houder van de domeinnaam, redelijkerwijs moet kunnen aantonen dat u op het moment van registratie en gedurende de gehele periode van actieve registratie een band met of een belang in de gemeenschap hebt. Registraties onder het .quebec TLD moeten worden gedaan door bonafide leden van de Quebec-gemeenschap (zoals hierboven beschreven) en zijn onderworpen aan de verdere voorwaarde dat de handelingen van de registrant in de .quebec gemeenschap, en het gebruik van de geregistreerde domeinnaam door de registrant, moet: (i) algemeen erkend worden als legitiem; en (ii) de belangen van de quebec gemeenschap dienen; en (iii) passend zijn voor de rol en het belang van de geregistreerde domeinnaam; en (iv) te goeder trouw zijn op het ogenblik van de registratie en gedurende de hele periode van actieve registratie.

Kenmerken

Registratieperiode van het domein

De registratie van een .quebec domein duurt meestal een paar uur

Minimum- en maximumlengte

3 - 63 tekens

Overdracht aan de Premium Provider

Verandering van eigenaar (registrant)

Aanbiederswissel mogelijk

Whois update mogelijk

Whois Privacybescherming

Update van de naamserver

Domein Verstrijken (einde termijn)

Verwijdering onmiddellijk

Umlauts mogelijk

Herstel na verwijdering mogelijk

Een heractivering is mogelijk binnen de eerste 30 dagen na verwijdering (99 € incl. 19 % BTW).

Vormen en voorwaarden

Gelieve de bijdrage te verdelen
Aandeel op facebook
Aandeel op twitter
Aandeel op linkedin
Aandeel op pinterest
Aandeel op whatsapp
Aandeel op telegram
Laatste berichten
De voorwaarden voor .quebec domeinnamen vindt u in ons overzicht.

Europa